Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1a Rekisterinpitäjä
Auris Kaasunjakelu Oy, Pulttikatu 1, 48770 Kotka. Puhelin 0800 156 688

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laura Piipari, Osoite: Pulttikatu 1. Muut yhteystiedot: asiakaspalvelu@auriskaasunjakelu.fi, 0800 156 688

3 Rekisterin nimi
Auris Kaasunjakelu Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Asiakassuhteiden hoitaminen, kaasusopimusten ja kaasutoimitusten hallinta, häiriöiden korjaaminen ja kaasunkatkot, luottotietojen tarkastus, laskutus ja perintä, tiedotteet ja uutiskirjeet, markkinointikampanjat ja suoramarkkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään Auris Kaasunjakelu Oy:n, Suomen Kaasuenergia Oy:n ja Auris Energiaratkaisut Oy:n asiakkaista. Näitä asiakastietoja keräävät ja käsittelevät em. yritykset, sekä mahdolliset asiakkuuksiin liittyviä palveluita toimittavat palveluyritykset.
Kerättäväviä henkilötietoja ovat: Asiakkaan nimi, osoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, arvioitu vuosikulutus.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietoja kerätään lähtökohtaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakastietoja täydennetään tarvittaessa väestötietojärjestelmästä ja Suomen Asiakastieto Oy:stä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakaspalvelua ja laskutusta Auris Kaasunjakelulle tuottaa Gasum Oy. Asiakastietoja luovutetaan siten säännöllisesti Gasumilla näissä tehtävisä työskentelevien henkilöjen käyttöön, ja nämä Gasum Oy.n henkilöt myös keräävät ja ylläpitävät asiakastietoja rekisterissä.
Asiakastietoja luovutetaan saman konsernin sisällä seuraaville yhtiöille:
Auris Kaasunjakelu Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Auris Energiaratkaisut Oy
Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa perintäyhtiölle perintätoimia varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille eikä EU:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevän tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopiomalla. Fyysinen materiaali (sopimusdokumentit) säilytetään kassakaapissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakastietojen käsittelijäpiiri on rajattu niihin toimihenkilöihin, joiden työtehtävissä tietojen käsittely on välttämätöntä. Tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus. Tietoja säilytetään järjestelmässä, jonka pääsynvalvonta ja suojaus on järjestetty asianmukaisesti.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö on osoitettava Auris Kaasujakelu Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@auriskaasunjakelu.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun postiosoitteeseen.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva rekisterissä oleva virheellinen tieto korjatuksi. Pyyntö virheen korjaamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@auriskaasunjakelu.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun postiosoitteeseen.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kielto tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@auriskaasunjakelu.fi tai kirjeitse asiakaspalvelun osoitteeseen.

Lataa tulostettava versio (pdf)